Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder.
Mer om Regio

 

Vår vision är att vara den bästa hyresvärden på våra lokala marknader.
Varje fastighet ska bli bättre under vår förvaltning – och vi ska bidra till en trygg och inkluderande stadsmiljö.

 

Läs mer om Regio

LAMP-modellen

Lokal närvaro är avgörande för att vi ska nå vårt mål om att vara den bästa hyresvärden. Därför sker all förvaltning i samverkan med lokala samarbetspartners, vilka vi kallar LAMPs (local asset management partners).

 

MER INFOrmation om VÅRA LAMPS

Hållbara städer

Vårt hållbarhetsmål är enkelt. Vi vill skapa en positiv inverkan på människa, miljö och samhälle. Alla åtgärder ska vara mätbara så att vi vet att vårt arbete gör skillnad.

Läs mer 

 Fastighetsbestånd

Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter.
Vårt geografiska fokus är växande regionstäder och storstädernas ytterområden.

 

Läs mer om våra fastigheter

Regio

Regio finns på LinkedIn

Fastighets AB Regio

Förvaltning

För frågor gällande våra fastigheter, kontakta din lokala förvaltare