Fastighets AB Regio är en långsiktig ägare av kommersiella fastigheter med fokus på växande regionstäder. Förvaltning och projektutveckling sker tillsammans med lokala partners, med målet att varje enskild fastighet ska utvecklas positivt ur både värde- och hållbarhetssynpunkt.