Sociala initiativ

Människan och samhället

Regio arbetar med social hållbarhet på flera nivåer. Utöver arbetet som är direkt kopplat till utformningen av våra fastigheter och närområden så engagerar vi oss i olika projekt – från långvariga partnerskap till kortare evenemang. Här nedan följer några exempel:

BoTryggt2030
Hyresgäster, besökare och personer som rör sig kring våra fastigheter ska känna sig trygga. Som ett led i detta arbete är Regio samarbetspartner inom initiativet BoTryggt2030.

Vivalla-Boglundsängen, Örebro
Regio har tagit initiativ till samverkan med andra fastighetsägare i syfte att gemensamt arbeta med trygghet och brottsförebyggande åtgärder. Målet är att utveckla stadsdelen, öka social tillit och skapa nya praktik- och arbetstillfällen.

Baronens jul, Kalmar
Tillsammans med Kalmarhjälpen ordnades en pop up-butik i en vakant lokal i Baronens köpcenter inför julen 2019. “Omtanke, inkluderande, medvetenhet och enkelhet” var ledorden för den lokala satsningen där det bjöds på underhållning och aktiviteter. I samarbete med ett flertal lokala organisationer fick socialt utsatta familjer julklappar och ekonomiskt stöd inför julen.

Stadsmissionen
I Uppsala har vi ett långvarigt samarbete med Stadsmissionen. På andra orter, såsom Örebro och Västerås, har vi arbetat tillsammans med Stadsmissionen och lokala restauranger för att arrangera luncher till hemlösa och andra behövande. Detta har även bidragit till de lokala restaurangernas omsättning under svårare tider.

Barn till ensamma mammor
I Kalmar har vi under Corona-tider arbetat med en lokal restaurang till förmån för Barn till ensamma mammor, en del av Fryshuset.

Sociala konsekvensanalyser i planarbeten
Regio genomför sociala konsekvensanalyser i planarbeten. Detta för att integrera sociala aspekter i utvecklingen av fastigheterna samt öka trygghet och minska oro i närområdet.