Social hållbarhet

 

Regios ambition inom social hållbarhet är att utveckla och förvalta fastigheter som människor trivs och mår bra i – idag och imorgon – och som bidrar till levande, trygga och inkluderande stadsmiljöer i framtidens hållbara städer och samhällen. En förutsättning för detta är samverkan, dialog och en förståelse för vilka behov som människorna har i våra fastigheter och i det närliggande samhället. Arbetet med social hållbarhet har två fokusområden:

Människan och fastigheten – Vi tar ansvar för människorna i och kring fastigheterna. Det handlar om att utveckla fastigheter där människor mår bra och trivs, underlättar för social interaktion samt stimulerar kreativiteten och produktiviteten. Genom levande och tillgängliga bottenvåningar och upplysta fasader skapas en trygg och välkomnande stadsmiljö, som inte stänger någon ute.

Fastigheten och staden – Som fastighetsägare kan det te sig naturligt att enbart ta ansvar för den enskilda fastigheten och förvaltningen av den – men vårt uppdrag är större än så. Vi tar därför även ansvar för fastighetens roll i staden. Genom att förstå vilka behov som finns i det kringliggande samhället och hur dessa kan mötas genom den egna verksamheten, kan vi vara en aktiv part i utformningen av framtidens levande, trygga och inkluderande städer.

 

BoTryggt2030

Läs mer