Veddesta, Järfälla

I Veddesta avser Regio att genomföra ett större stadsutvecklingsprojekt. I takt med kollektivtrafiksatsningar i området förväntas efterfrågan på lokaler och bostäder i Veddesta att öka framöver.

I nära samarbete med kommunen och berörda intressenter tar Regio ett helhetsgrepp kring tre kommande kvarter som kommer att inkludera bostäder, förskola och kommersiella lokaler. Målsättningen är att skapa en inkluderande stadsdel.

Den totala byggrättsvolymen i området uppgår till cirka 50 000 kvm, vilket motsvarar mellan 500 och 800  lägenheter och plats för flertalet förskoleavdelningar. Detaljplanen, som ligger till grund för genomförandet av projektet, förväntas vinna laga kraft under 2019.