Solpaneler i Eskilstuna

Regio installerade sin första solcellsanläggning i juli 2017 inom fastigheten Vapensmeden 6 i centrala Eskilstuna. Solcellsanläggningen producerar lokal samt förnybar energi på byggnadens tak. Den förväntas kunna producera 35 400 kWh el per år och har en teknisk livstid som är 25 år. Därtill uppskattas anläggningen kunna garantera en årlig koldioxidreduktion på 3,5 ton vilket motsvarar
20 000 kilometer med bil!