Söderstaden Förvaltning

Söderstadens ambition och mål tar avstamp i visionen att vara del av hållbart samhällsbyggande. Genom att utveckla attraktiva miljöer vill vi på Söderstaden skapa mervärden så att våra kunder får förutsättningar att investera i sig själva, vi tror på ett personligt engagemang där god service och kvalitet är en självklarhet.

Kontakt:
Camilla Ejeskog
072 083 50 38