Råby centrum

Regio förvärvade Råby centrum under 2016. Sedan dess har vi genomfört ett antal initiativ och investeringar som har bidragit till minskad energiförbrukning och andra positiva besparingar. Se filmen för att få reda på mer!