Råby centrum, Västerås

Under våren 2017 förvärvade Regio Råby centrum i Västerås. Området ligger väster om Västerås stadskärna och har haft en stark befolkningstillväxt. Fastigheten innefattar idag kontor, samhällsservice och handel. På fastigheten finns det god potential till utveckling av cirka 15,000- 20,000 kvadratmeter byggrätter för olika typer av boendeformer. Därför har Regio i samarbete med RVM påbörjat arbetet med en ändring av den befintliga detaljplanen.