P&E Fastighetspartner

P&E Fastighetspartner förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet och ett värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag cirka 40 anställda och kontor i Kalmar, Jönköping, Stockholm och Linköping. Åt Regio förvaltar P&E Fastighetspartner bland annat Baronen Köpcenter i Kalmar, en kontorsportfölj i centrala Jönköping, en volymhandelsfastighet i Norra Backa i Borlänge samt tre externhandelsområden. De tre externhandelsområdena utgörs av Pål Jungs Hage i Nyköping, Boglundsängen i Örebro och Överby i Trollhättan.

Kontakt Jönköping:
Peder Karlén 
070 879 29 27

Anna Hedenskog
073 422 63 65

Kontakt Haninge:
Petter Myrehed
070 636 55 30

Kontakt övriga orter:
Jan-Christer Nilsson
070 309 72 83

Theres Palmgren
070 107 43 80