Mälarstaden Asset Management

Mälarstaden Asset Management etablerades 2018. Bolaget erbjuder fastighetsägare en hållbar tillgångsförvaltning genom fokus på en långsiktig kunddialog, en resurseffektiv förvaltning och värdeskapande utvecklingsprojekt. Mälarstaden är i första hand verksamt i Mälardalen med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Eskilstuna. I dagsläget sysselsätter Mälarstaden fem medarbetare. Åt Regio förvaltar bolaget 21 stycken centralt belägna fastigheter i Eskilstuna.

Kontakt:
Lena Rydow
076 135 33 44

Lennart Berg
070 604 20 14

Pontus Rode
070 585 00 45