Mälarstaden Asset Management

Mälarstaden Asset Management etablerades 2018. Bolaget erbjuder fastighetsägare en hållbar tillgångsförvaltning genom fokus på en långsiktig kunddialog, en resurseffektiv förvaltning och värdeskapande utvecklingsprojekt. Mälarstaden AM är i första hand verksam i Mälardalen med huvudkopntor i Stockholm och lokalkontor i Eskilstuna. I dagsläget sysselsätter Mälarstaden AM fem medarbetare. Åt Regio förvaltar bolaget 20 stycken centralt belägna fastigheter i Eskilstuna.

Kontakt:
Mia Ling
076 135 33 44

Lennart Berg
070 604 20 14

Pontus Rode
070 585 00 45