Luna, Södertälje

Fastigheten Luna 1 har ett utmärkt läge, utmed gågatan i centrala Södertälje. Idag omfattar fastigheten främst handel och en viss del kontorsyta. Regio planerar i samarbete med RVM att uppföra cirka 100 lägenheter ovanpå den del som idag omfattar garaget. Bottenvåningen ska utvecklas vidare till handel för att bidra till den tydliga stadskärnan. Under våren 2017 fick Regios presenterade förslag ett positivt planbesked och detaljplanearbetet ska påbörjas. Enligt en uppskattning från kommunen kan planen komma att antas under 2019.