HS Prokura

HS Prokura är en långsiktig fastighetsförvaltare som kännetecknas av god lokalkännedom, gedigen erfarenhet och relevant kompetens inom teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning. Med stort engagemang, personlig närvaro och tillgänglighet i fokus bygger vi långsiktiga affärsrelationer med våra kunder.

HS Prokura förvaltar och utvecklar en portfölj omfattande 12 kommersiella fastigheter i centrala Gävle på uppdrag åt Fastighets AB Regio. Fastighetsbeståndet består främst av kontor med ett visst inslag av butiker och bostäder.

Kontakt
Stefan Öberg
070-632 05 77

Hanna Thelin
076-854 67 16