BREEAM In-Use

Under våren 2016 genomförde Regio tillsammans med Sweco ett pilotprojekt där BREEAM In-Use kopplades till underhållsplaner på fastighetsnivå. Projektet visade gott resultat och under 2017 har Regio implementerat BREEAM In-Use på samtliga fastigheter. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att minska våra fastigheters miljöpåverkan.

BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem som har tagits fram för att certifiera befintliga byggnader med avseende på hållbarhet. Systemet granskar en byggnad utifrån ett antal områden såsom vatten, luftkvalitet, buller, belysning, brandskydd, avfall och energi. BREEAM In-Use lägger stor vikt vid hur en fastighet förvaltas och utnyttjas.