BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är ett system för att mäta och kontinuerligt förbättra miljöprestandan genom effektiviseringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift. Tillsammans med våra LAMPs utvärderar vi varje enskild fastighets potential och mäter förbättringar på årsbasis.