Boglundsängen, Örebro

Hösten 2017 förvärvade Regio en portfölj om nio fastigheter i handelsområdet Boglundsängen i Örebro. Ambitionen är att fortsätta utveckla Boglundsängen till en av Örebros främsta handels- och mötesplatser för de boende i närområdet. Boglundsängen ska på sikt erbjuda er ett brett utbud av butiker och restauranger och inslag av samhällsservice.

Idag omfattar Regios portfölj i Boglundsängen cirka 12 000 kvadratmeter handel. Regios framtidsplaner för området innehåller restauranger och butiker, men även förhoppningar om inslag av samhällsservice. Vid hela projektets färdigställande, när alla etapper är genomförda, kommer Regios innehav i Boglundsängen innefatta drygt 20 000 kvm handel och service.