Baronen Köpcentrum, Kalmar

Baronen Köpcentrum har ett strategiskt läge i Kalmars Gästhamn, ett stenkast från Centralstationen samt det större utvecklingsområde som ska komma att rymma Linnéuniversitetet i Kalmars nya lokaler. Under de närmsta 50 åren har Baronen utgjort en naturlig centralpunkt för shopping och nöje i staden. Till följd av det starka läget i staden genomför Regio i samarbete med sin lokala LAMP, P&E Fastighetspartner, ett större utvecklingsarbete. Tillsammans planerar man nu för en utveckling av bland annat nya bostäder, nya ytor för handel, fler hotellrum för att utöka Hotell Packhuset samt en vidare utveckling av Hamnkrogen. Detaljplanearbetet är i full gång och planen är en av kommunens prioriterade.

Etapp 1 – förbättra utbudet av handel
Den första etappen är genomförd och inkluderande omlokalisering av ett tiotal hyresgäster samt en nyuthyrningar till H&M (2 750 kvadratmeter) samt restaurang Bryggan och ett antal nya hotellrum.

Etapp 2 – utbyggnad av hotellet
Inkluderar en utbyggnation av hotellet om drygt 20 rum.

Etapp 3 – ny detaljplan
Innefattar samarbetet med kommunen för att ta fram en ny detaljplan i syfte att realisera bostäder ovanpå befintlig byggnad och annan byggnation för att knyta an Baronen till stationsområdet och universitetet.