Stark utveckling för Regios externhandel – ytterligare en hyresgäst till Boglundsängen

Fastighets AB Regio (”Regio”) har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under 2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu avtal med Chilli om 1 300 kvm butikslokaler, vilket blir den sjätte etableringen på kort tid inom Boglundsängen. 

Handelsområdet Boglundsängen i Örebro fortsätter att utvecklas i snabb takt. För ett år sedan kunde Regio och P&E Fastighetspartner berätta om planerna för omprofilering av området och nyproduktion av restauranger för de populära kedjorna Burger King, ChopChop och KFC, vilket följts av etableringar för Mio och Lekia/Babya. Det nu tecknade hyresavtalet med Chilli avser 1 300 kvm butikslokaler för möbler och inredning, med öppning under första kvartalet 2021.

Jan-Christer Nilsson, Partner P&E Fastighetspartner, säger:
”Externhandeln har haft en extremt stark utveckling under 2020. Vi förvaltar flertalet handelsområden över södra och mellersta Sverige och ser samma trend i statistiken överallt. Ökningen av omsättningen är ofta tvåsiffrig jämfört med motsvarande månader förra året.”

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Vi har en långsiktig plan att skapa ett riktigt attraktivt handelsområde i Boglundsängen, med en genomtänkt mix av butiker och restauranger. Vi kan konstatera att efterfrågan på butiker för hem och fritid bara har vuxit sig allt starkare under Corona-pandemin.”