Regio välkomnar Mio till Boglundsängen, Örebro

ÖREBRO, den 29 augusti 2019

Fastighets AB Regio (“Regio”) har tecknat avtal och sålt fastigheten Kardanen 14 i Boglundsängen,
norr om centrala Örebro. Fastigheten färvärvas av Mio som ska bygga en ny butik på
handelsplatsen. Den nya butiken planeras stå färdig under tredje kvartalet 2020.

Hösten 2017 förvärvade Regio en stor del av handels- och utvecklingsområdet Boglundsängen i Örebro. Sedan dess har bolaget, tillsammans med P&E Fastighetspartner, drivit en större utbyggnation av handelsområdet med inriktning på handel, restauranger och service.

Mio avser att börja byggnation under hösten 2019 och invigningen av den nya butiken är planerad redan till hösten 2020. Det innebär att inrednings- och möbelbutiken kommer att lämna sin tidigare lokal i Örebro på Hagagatan för att själva bygga och flytta till den nya butiken i Boglundsängen. De nya lokalerna kommer att rymma 4 000 kvadratmeter butiksyta.

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner, säger:
“Med sitt starka läge i anslutning till E18/E20 erbjuder Boglundsängen Örebroborna en nära och växande handelsplats. Att Mio, en av landets ledande aktörer inom inredning, väljer att flytta hit bekräftar att starka varumärken ser områdets nuvarande attraktivitet samt potential att fortsätta växa. Vi och Regio välkomnar Mio till Boglundsängen och ser fram emot att berätta om fler spännande nyheter under året.”

Jan Lanner, butikschef Mio, säger:
“Örebro är ett lönsamt marknadsområde för oss och vi ser potential att öka vår attraktivitet ännu mer med en helt ny, modern butik. Vår ambition är att vi ska bli Örebros destination för möbler och inredning, och med den här satsningen skapar vi förutsättningar för det.”

Björn Lindblad, VD Mio, säger:
“Det är oerhört glädjande att se en stark investeringsvilja hos våra entreprenörer. Kombinationen av en ehandel som växer oerhört snabbt och en ny modern butik är tillsammans viktiga framgångsfaktorer för att nå visionen att bli Örebros (och Sveriges) destination för möbler och inredning.”

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner
t: +46 703 09 72 83
e: j-c.nilsson@poefastighetspartner.se

Fastighets AB Regio (“Regio”) äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com

P&E har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika fastighetsprojekt tillsammans med stora svenska institutioner. Koncernen har totalt cirka 70 anställda på kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. Totalt förvaltar koncernen omkring 1 000 000 kvm fastigheter med fokus på undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentrum. Marknadsvärdet på delägda fastigheter, dotterbolag och utvecklingsprojekt uppgår till cirka 1,5 miljard kronor. Mer information finns på
www.poefastighetspartner.se

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Vi finns med butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med ehandel. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur.
www.mio.se

 


wkr0006.pdf