Regio utvecklar ytterligare lokaler om drygt 1 700 kvm åt MLT i Uppsala

Fastighets AB Regio (“Regio”) och Reimnor har tecknat avtal med Mellansvenska Logistiktransporter AB (“MLT”) avseende utveckling av en ny verksamhetsbyggnad om drygt 1 700 kvm inom Östra Fyrislund i Uppsala. Den nya byggnaden ligger i direkt anslutning till MLT:s huvudkontor som stod klart i början av året.

Östra Fyrislund är ett utvecklingsområde för verksamhetslokaler, endast 7-8 minuter från centrala Uppsala. I april 2020 förvärvade Regio ett flertal fastigheter inom området och initierade ett samarbete med Reimnor som delägare och lokal partner. Under 2020 utvecklades ett nytt huvudkontor om 2 300 kvm åt MLT, vilket togs i bruk i början av 2021.

Nu kompletteras förhyrningen med nyproduktion av en anpassad lager-/logistikbyggnad om 1 700 kvm, vilken kommer att förbindas med övriga lokaler genom ett skärmtak. Byggnaden uppförs med sedumtak och med materialval i enlighet med SundaHus.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Östra Fyrislund är ett eftertraktat område och vi har haft flera företag som visat intresse för att nyetablera sig på fastigheten. Det känns dock extra roligt att kunna vidareutveckla fastigheten med lokaler åt MLT och därmed ytterligare stärka ett gott samarbete med en uppskattad hyresgäst.”

Daniel Åberg, VD MLT säger:
”Det strategiska läget intill Uppsalas södra infart från E4 har givit oss en ordentlig skjuts i efterfrågan och därmed behovet att vidareutveckla vår affär. Att utveckla partnerskapet med Regio känns tryggt och hållbart och gör att vi kan fokusera på kärnaffären.”

Regios totala förvaltningsvolym i Uppsala uppgår till cirka 50 000 kvm uthyrningsbar area. Reimnor ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av fastigheterna inom Östra Fyrislund.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

 

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Reimnor är ett familjebolag som grundades år 2010 av familjerna Falk och Magnusson. Sedan bildandet har bolaget haft ett gediget fokus på industri- och verksamhetslokaler i Uppsala och Mälardalen. Personerna bakom Reimnor har mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning, utveckling och byggande, vilket applicerats på verksamheten för att optimera byggprocessen och fastighetsförvaltningen. www.reimnor.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com