Regio utvecklar nya lokaler åt Apoteket i Uppsala

 

 

Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Apoteket AB (”Apoteket”) avseende ca 2 000 kvm i Östra Fyrislund. De nya lokalerna har utvecklats i samarbete med hyresgästen och Regios lokala partner i Uppsala, Reimnor Förvaltning AB (”Reimnor”). Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förväntas vara klar för inflyttning under hösten 2022.

 

Regio har i stark konkurrens vunnit det prestigefyllda uppdraget att utveckla nya lokaler åt Apoteket. Den nya byggnaden omfattar ca 2 000 kvm med kontor, lager och produktionsytor. Efter ett anbudsförfarande har Fastec Sverige AB kontrakterats som totalentreprenör för byggnaden.

Fastigheten Söderhällby 1:10, som har ett strategiskt läge vid Uppsalas södra infart och nära huvudgatan i Östra Fyrislund, förvärvades av Regio under 2020. Efter uppförande av Apotekets lokaler återstår byggrätter som möjliggör ytterligare utveckling av området.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Vi är väldigt glada över möjligheten att utveckla och bygga nya lokaler åt Apoteket i Uppsala. Det är en långsiktig och stabil hyresgäst med ett högt hållbarhetstänk, vilket går helt i linje med Regios strategi. Uthyrningen bygger på ett gott samarbete mellan vår partner Reimnor, Apoteket och Uppsala kommun, vilket återigen bevisar styrkan i Regios LAMP-modell med lokala partners.”

Johan Frödin, Chef Affärsområde Vård Apoteket säger:
”Vi fick redan från början stort förtroende för Reimnor och Regio och deras lösning möter på ett mycket bra sätt upp våra behov. Efter 20 år i nuvarande lokal är vi i behov av nya funktionsanpassade lokaler som möjliggör utveckling av vår verksamhet för framtiden.”

Mats Eriksson, Näringslivsutvecklare Uppsala kommun säger:
“Uppsala kommun har under lång tid byggt goda kontakter med fastighetsutvecklare, just för att kunna underlätta för företag som söker etableringar. Denna etablering är ett bra exempel på det, där Reimnor och Regio har tagit ett engagerande ansvar för att landa en stor och viktig aktör som Apoteket till Uppsala. Vi är också glada att Apoteket ser fördelarna med Uppsalas life science-kluster, kompetens och bra infrastruktur.”

Regio äger i dagsläget fastigheter med en uthyrningsbar area om ca 635 000 kvm, fördelat på 22 svenska kommuner. Uppsala är en strategiskt viktig marknad för Regio, där portföljen med fastigheter under förvaltning och utveckling uppgår till ca 45 000 kvm.

 

 

 


 

wkr0006.pdf