Regio tecknar avtal med H&M för ny butik i Baronen

STOCKHOLM, 16 juni 2017
Fastighets AB Regio (”Regio”) har tecknat avtal med H&M avseende en ny butik i Baronen Köpcenter i Kalmar. Den nya butiken kommer att öppna innan årsskiftet 2017/2018 och omfattar cirka 2,750 kvadratmeter. Ytterligare en uthyrning har skett i Baronen till restaurang Bryggan, vilken öppnade första veckan i juni. Samtliga uthyrningar har skett i nära samarbete med P&E Fastighetspartner.

I samband med H&M:s etablering kommer det även att ske en omlokalisering av ett antal hyresgäster i köpcentrumet. Uthyrningarna är en del av den större utveckling som Regio genomför av Baronen, där det kommer ske ombyggnad av såväl hotellet som nya bostäder.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio säger:
”Med H&M som ny hyresgäst har vi tagit ett raskt kliv i arbetet med att lyfta butiksutbudet i Baronen. Samtidigt är vi måna om att bevara en lokal förankring bland våra hyresgäster och därför är restaurang Bryggan ett spännande tillskott. Regios målsättning är att jobba aktivt med våra fastigheter och vi ser detta som början på den långsiktiga utvecklingen av Baronen och närområdet.”

Fastighets AB Regio ägs av Tredje AP-fonden (”AP3”) och förvaltas av Brunswick Real Estate.

För mer information:
Eric Bergström
Brunswick Real Estate
Investment Management
+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är rådgivare och kapitalförvaltare inom fastigheter i Norden. Verksamheten, som erbjuder tjänster inom fastighetsrelaterad investment banking och investment management, bildades genom en samlokalisering av de marknadsledande bolagen Leimdörfer, Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital. www.brunswickrealestate.com