Regio startar sitt tredje projekt efter sommaren – 19 000 kvm nyproduktion inom A6 i Jönköping

Fastighets AB Regio (”Regio”) startar nu sitt tredje större utvecklingsprojekt på kort tid. Tillsammans med P&E Fastigheter utvecklar bolaget närmare 19 000 kvm fördelat på tre byggnader och ett garage inom det populära A6-området i Jönköping. Totalt uppförs tre byggnader inom projekt ”Vapenrocken”, med lokaler som tar avstamp i hållbarhet och moderna arbetssätt. Första hyresgäst är Region Jönköping som har tecknat ett 10-årigt avtal för 3 200 kvm kontor.

Eric Bergström, VD Regio säger:

”Det är stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i Jönköping och för många kontorshyresgäster står valet mellan City och A6. I och med Vapenrocken så blir vi en komplett hyresvärd som kan erbjuda förstklassiga lokaler inom båda dessa områden. Vi ser generellt ett starkt intresse för nyproduktion och anpassningsbara lokaler. Detta är det tredje större utvecklingsprojektet som Regio startat efter sommaren 2021.”

Regio äger och förvaltar idag en av Jönköpings största fastighetsportföljer tillsammans med P&E Fastigheter som lokal partner. Den obebyggda fastigheten Vapenrocken 4 förvärvades under våren 2019 och Regio har sedan dess arbetat med att utveckla planerna för projektet, vilket kommer att bestå av flexibla kontorslokaler i ett av Jönköpings bästa lägen. Närheten till service, vård, handel och strövområden kombinerat med en bra infrastruktur för bil, kollektivtrafik och cykel gör området till förstahandsval för företag som inte vill ha lokal mitt i city. Projektet omfattar även byggnation av ett större garage för både bil- och cykelburna.

Den uthyrningsbara arean inom Vapenrocken uppgår till 13 000 kvm (LOA). Region Jönköping hyr 3 200 kvm kontor inom den första etappen av projektet, vilken beräknas vara klar för inflyttning under våren 2024. Intresset är stort och dialog pågår med flera andra intressenter.

Regio äger i dagsläget fastigheter med en uthyrningsbar area om ca 635 000 kvm, fördelat på 22 svenska kommuner. Jönköping är en strategiskt viktig marknad för Regio, där portföljen med fastigheter under förvaltning och utveckling uppgår till ca 83 000 kvm, inklusive Vapenrocken.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

P&E Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i nära samarbete med sina uppdragsgivare, för att ge trygghet, hållbarhet och ett värdeskapande på lång sikt för alla parter. Bolaget grundades 1991 och har idag kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. www.poefastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com