Regio stärker fastighetsportföljen genom miljardförvärv utanför Göteborg

Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat två fastigheter om totalt 80 000 kvm kommersiella lokaler i Mölndal, söder om Göteborg. Fastigheterna, som kallas för Södra Porten, förvärvades från Nyfosa till en köpeskilling om cirka en miljard kronor.

Regio har förvärvat fastigheterna Snödroppen 2 och Tulpanen 3 i Lackarebäcks företagsområde i Mölndal. Den totala uthyrningsbar arean är cirka 80 000 kvm, med möjlighet att utveckla ytterligare byggrätter inom fastigheterna. De befintliga lokalerna består till största delen av kontor med IF och Västra Götalandsregionen som största hyresgäster.

Grandab – som har varit Regios lokala samarbetspartner sedan starten 2015 – kommer att förvalta och vidareutveckla portföljen enligt den så kallade LAMP-modellen.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Förvärvet av Södra Porten befäster Regios position som en betydande fastighetsägare i Göteborgsregionen. Området har stor potential för spännande stadsutveckling, både vad gäller miljö- och sociala aspekter, vilket passar Regios förvaltningsstrategi perfekt. Tillsammans med vår partner Grandab planerar vi för utveckling av flexibla kontor i en trygg stadsmiljö, kompletterat med ett helt nytt service- och tjänsteutbud.”

Tillträde sker 1 september 2020. Efter förvärvet uppgår Regios förvaltningsvolym till totalt cirka 600 000 kvm uthyrningsbar area, varav drygt 140 000 kvm i Göteborgsområdet.