Regio satsar i Pål Jungs Hage, Nyköping

NYKÖPING, 2 maj 2019
Fastighets AB Regio (“Regio”) genomför tillsammans med P&E Fastighetspartner ett större utvecklings- och ombyggnadsprojekt i Pål Jungs Hage i Nyköping. Som ett led i denna utveckling har Regio bland annat tecknat avtal med Dollarstore, som öppnar under första kvartalet 2020.

Fastigheten förvärvades av Regio under hösten 2016 och sedan våren 2017 har bolaget tillsammans med P&E Fastighetspartner drivit ett större utvecklings- och ombyggnadsprojekt. Handelsplatsen Pål Jungs Hage har ett strategiskt läge i anslutning till E4:an och fastigheten rymmer idag en rad välkända varumärken såsom City Gross, Jysk, Rusta och Max Hamburgerrestauranger. MÃålsättningen är att utveckla platsen till en renodlad retail park och projektet har fokuserat på fastighetens innehåll och utformning. Den populära butikskedjan Dollarstore öppnar under första kvartalet 2020 sin första butik i Nyköping. Den nya butiken kommer att omfatta 2 800 kvadratmeter i Pål Jungs Hage och uthyrningen innebär att fastigheten är fullt uthyrd.

Utvecklingsprojektet medför en stor förbättring gällande tillgänglighet och synlighet i området. Bland annat förbereds för byggnation av egna entréer från den nuvarande parkeringen till de större butikerna. Det innebär att en betydande del av det som idag utgör Pål Jungs Hage galleria kommer att byggas bort. Ombyggnationen innefattar även en upprustning av befintliga lokaler och under hösten 2019 kommer Intersport, Lekia och Arken Zoo att öppna sina nyrenoverade butiker. I området har Regio byggrätter om ytterligare 11 000 kvm för framtida utveckling av handelsplatsen.

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner, säger:
Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dollarstore till Pål Jungs Hage. Det är en stark hyresgäst som har visat på en god tillväxt och som kommer att passa väl in i området. Pål Jungs Hage har ett oö¶verträffligt läge och erbjuder en stark mix av hyresgäster, vilka är goda förutsättningar för att vara den ledande handelsplatsen i Nyköping. Den utveckling som vi tillsammans med Regio har fokuserat på, har varit att stärka områdets attraktionskraft genom att bygga om och öka tillgängligheten till butikerna. Utvecklingen har pågått i snart två år och vi ser fram emot att visa resultatet för både besökare och hyresgäster under närmsta året.”

Får mer information vänligen kontakta:

Jan-Christer Nilsson, P&E Fastighetspartner
t: +46 703 09 72 83
e: j-c.nilsson@poefastighetspartner.se

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare och långivare på den nordisk fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som innefattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com

P&E har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika fastighetsprojekt tillsammans med stora svenska institutioner. Koncernen har totalt cirka 70 anställda på kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. Totalt färvaltar koncernen omkring 1 000 000 kvm fastigheter med fokus på
undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentrum. Marknadsvärdet på delägda fastigheter, dotterbolag och utvecklingsprojekt uppgår till cirka 1,5 miljard kronor. Mer information finns på
www.poefastighetspartner.se

 


wkr0006.pdf