Regio ingår samarbete med SustainLab

Fastighets AB Regio (”Regio”) inleder ett samarbete med den Stockholmsbaserade start-upen SustainLab, som automatiskt samlar in och analyserar företags hållbarhetsdata. Samarbetet innebär att Regio ska använda den tidiga versionen av produkten för att hantera sin hållbarhetsdata. Testerna och feedbacken från Regio blir en viktig del i SustainLabs målsättning om att bygga den ledande lösningen för hållbarhetsdata.

SustainLab är en digital plattform som hjälper företag att samla in, analysera och visualisera hållbarhetsdata automatiskt och samtidigt vägleda i effektivt hållbarhetsarbete. Målet är att hjälpa företag att accelerera sitt hållbarhetsarbete med hjälp av modern teknologi och efter en intensiv period av produktutveckling inleder man nu ett samarbete med Regio.

– Som ett nystartat och innovativt bolag är det mycket värdefullt för oss att samarbeta med etablerade företag och få tillgång till stora mängder data vi kan testa vår lösning på. Vi är glada att Regio valt vår lösning då de redan idag har ett starkt hållbarhetsarbete och vi har en gemensam vision i hur vi ska accelerera detta ytterligare med hjälp av vår teknologi. Vi ser också att fastighetsbranschen är en viktig målgrupp för oss och att arbeta med ett ledande företag i branschen i ett tidigt skede gör att vår produkt kommer bli ännu starkare, säger Maria Svantemark, grundare och VD för SustainLab.

Regio är en långsiktig fastighetsägare med ett bestånd om ca 600 000 kvm kommersiella lokaler runt om i Sverige. Hållbarhetsstrategin är inriktad på att minimera fastigheternas negativa påverkan på människor, miljö och samhälle och att genom en aktiv förvaltning bidra till en positiv utveckling.

– Regio har ett starkt fokus på hållbarhet och vår filosofi är att alla åtgärder ska vara mätbara för att säkerställa att vårt arbete gör skillnad. Hållbarhetsarbetet genererar stora mängder data, vilket är tidskrävande att hantera manuellt. Vi ser fram emot att samarbeta med SustainLab och är övertygade om att deras digitala plattform kommer hjälpa oss att ta nästa steg inom hållbarhet och digitalisering, säger Simon Iaffa Nylén, hållbarhetsansvarig på Regio.

SustainLab grundades i början av 2020 av Maria Svantemark och Kamal Hakimzadeh. Idén bakom bolaget kommer från Marias tidigare erfarenheter som hållbarhetschef och frustrationen hon upplevde på bristen av högkvalitativ och ofta uppdaterad data om hur hållbarhetsarbetet verkligen fortskred i verksamheten. Tillsammans med Kamal, doktor i datavetenskap från KTH, började den digitala lösningen utformas under våren 2020.