Regio hyr ut 2 800 kvm åt Elgiganten i Skellefteå

Fastighets AB Regio (”Regio”) och Herde har tecknat hyresavtal med Elgiganten AB (”Elgiganten”) avseende en nyförhyrning om 2 800 kvm inom handelsområdet Solbacken i Skellefteå. Planerad inflyttning sker i mars 2023.

Under 2016 förvärvade Regio fem fastigheter inom handelsområdet Solbacken i Skellefteå, vilket fått utmärkelsen som ett av Sveriges bästa handelsområden. När Jula efter många år som hyresgäst valt att uppföra en byggnad i egen regi och flytta från Solbacken påbörjades ett uthyrningsarbete som nu resulterat i den aktuella uthyrningen. Regio, tillsammans med Herde som partner, arbetar aktivt för att skapa ett attraktivt och heltäckande utbud av butiker och service. Elgiganten blir Solbackens första butik inom elektronikområdet.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:

”Det är roligt att kunna kommunicera den andra nyetableringen på kort tid för Solbacken i Skellefteå. Elgiganten kommer att komplettera det befintliga utbudet på ett mycket bra sätt. Herde gör ett väldigt fint uthyrnings- och förvaltningsarbete, vilket är värdehöjande både för områdets besökare såväl som för Regios investerare.”

Fredrik Peterson, Ekonomichef på Elgiganten tillägger:

”Vi är väldigt glada över att vi kommer flytta till Solbacken och att vi ser fram emot att erbjuda kunderna i Skellefteå ett nytt fint större varuhus där vi har möjlighet att visa kök och kan vidareutveckla B2B- samt gamingområdena till fullo.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar 114 fastigheter med en uthyrbar area om närmre 800 000 kvm till ett fastighetsvärde om cirka 15,5 miljarder kronor. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2021 förvaltade fonden 502,3 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com