Regio har tecknat kommersiella hyresavtal om cirka 13 000 kvm i Göteborgsområdet

Fastighets AB Regio (”Regio”) har i ett nära samarbete med Grandab Management (”Grandab”) tecknat hyresavtal avseende cirka 13 000 kvm kommersiella lokaler i Göteborgsområdet.

Trots en marknad som präglats av osäkerhet till följd av Covid-19 har Regio tillsammans med Grandab tecknat kommersiella hyresavtal motsvarande cirka 13 000 kvm fördelat på femton hyresgäster. Hälften av förhyrningarna har tecknats under årets tredje kvartal.

Grandab är Regios lokala partner för fastighetsbeståndet i Göteborgsområdet, vilket uppgår till cirka 140 000 kvm efter köpet av Södra Porten som kommunicerades under sommaren. Inom ramen för nyuthyrningarna ingår även nyproduktion av lokaler för Perssons Hyrmaskiner – ett bolag som fått utmärkelser som DI Gasell och Årets superföretag.

Jessica Johansson, Kommersiell förvaltare på Grandab, säger:
”Det är glädjande att vi trots den framtidsoro som finns kunnat genomföra framgångsrika nyuthyrningar och omförhandlingar, samt starta nyproduktionsprojekt tillsammans med ett spännande företag. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla befintligt bestånd, likväl som utvecklingen av Södra Porten och de vakanser som kom med förvärvet.”

Regios affärsidé bygger på ett långsiktigt och aktivt ägande av kommersiella fastigheter. Drygt 8 000 kvm av de tecknade avtalen avser nyuthyrningar och resterande del är aktiva omförhandlingar.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Det är viktigt att ha en lokal närvaro för att kunna möta de potentiella hyresgästerna och matcha deras behov av lokaler. I och med den konkurrens och rörlighet som finns på marknaden idag så är inte omförhandlingar en självklarhet. Vi måste förtjäna varenda hyresavtal genom att erbjuda den bästa helhetslösningen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com