Regio förvärvar verksamhetslokaler i Storstockholm för 750 miljoner kronor

Fastighets AB Regio (”Regio”) har gjort sitt första större förvärv inom Storstockholm. Portföljen om 12 fastigheter blir en del av Regios affärsområde med fokus på verksamhetslokaler. I samband med förvärvet etableras ett nytt samarbete med Suburban Properties (”Suburban”) som lokal förvaltningspartner.

Förvärvet omfattar 12 fastigheter med ett femtiotal hyresgäster, vilka framför allt är verksamma inom segmenten partihandel, tillverkning och industri. Portföljen har en total uthyrningsbar area om cirka
46 000 kvm. Fastigheterna är attraktivt belägna i klassiska industriområden inom Storstockholm.

Köpeskillingen uppgår till 750 miljoner kronor. Säljare av portföljen är Sinoma Fastighets AB och Sinoma Stenen 1 AB, vilka ägs av genom ett joint venture med Fastighets AB Balder, Folksam, KPA och Redito.

I samband med förvärvet startas ett nytt LAMP-samarbete (Local Asset Management Partner) med Suburban, som också blir delägare i portföljen. Suburban har gedigen erfarenhet av investeringar och fastighetsutveckling inom segmentet verksamhetslokaler.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:

”Det känns jättekul att göra Regios första riktigt stora förvärv i Stockholmsregionen. Portföljen passar väl in i vår uppdaterade strategi för verksamhetslokaler och utgör en utmärkt plattform för vidare tillväxt i Storstockholm. Vidare vill jag hälsa Suburban varmt välkomna till vårt nätverk av lokala partners. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheterna tillsammans, med en tydlig ambition att växa portföljen genom ytterligare förvärv.”

Erik Barnekow, grundare Suburban Properties säger:
”Vi ser goda möjligheter till värdeskapande genom en aktiv förvaltning med kostnadseffektiviseringar och klimatsmarta lösningar, för att höja standarden på fastigheterna och gå från brunt till grönt. Efterfrågan på lokaler i detta segment kommer enligt vår bedömning att fortsätta öka under överskådlig tid.”