Regio förvärvar hotellprojekt vid Liseberg

Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat en fastighet invid Liseberg i Göteborg tillsammans med bolagets lokala partner Grandab Management AB (”Grandab”), med avsikt att uppföra ett nytt hotell om ca 215 rum. I samband med förvärvet har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med Svenska Stadshotell AB, som har en gedigen erfarenhet av att etablera framgångsrika hotell.

Regio och Grandab har förvärvat fastigheten Skår 40:2 av en privatperson, i syfte att etablera ett nytt hotell på platsen. Fastigheten har ett strategiskt läge för hotellverksamhet, alldeles invid Liseberg som är ett av Sveriges mest välbesökta turistmål. Detaljplanen är antagen och projektet omfattar renovering av en äldre befintlig byggnad, som kommer att utgöra hotellets entré, samt uppförande av en ny hotellbyggnad om
16 våningar.

Planen är att påbörja byggnation under första kvartalet 2022 och att hotellet ska stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2024. Hotelloperatör blir Västsvenska Hotellfastigheter AB, vilket är ett dotterbolag till Svenska Stadshotell AB som bland annat driver Hotel Avalon i Göteborg. Regio äger sedan tidigare hotellen Vox i Jönköping och Packhuset i Kalmar.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Hotellprojektet har ett suveränt läge med direkt närhet till både Liseberg, Ullevi och flera andra attraktiva destinationer i Göteborg. Hotellet blir ett bra komplement till Regios befintliga fastighetsbestånd och kommer att vara väl positionerat i förhållande till utbudet på den lokala marknaden. Göteborg med omnejd är en intressant marknad och vi ser fram emot att utveckla portföljen ytterligare tillsammans med vår väletablerade partner Grandab.”

Andreas Andersen, VD och koncernchef Liseberg säger:
”Vi är otroligt glada att hälsa våra nya grannar välkomna. Regio och Svenska Stadshotells satsning kommer tillsammans med investeringarna i World of Volvo, Universeum och Lisebergs Jubileumsprojekt att skapa ett för Norden unikt upplevelsekluster och stärka den privatturism som skall ta Göteborg ut ur COVID-19 pandemin.”

Torbjörn L Johansson, VD Svenska Stadshotell AB säger:
”Det ska bli väldigt roligt att vara del av utvecklingen i området runt Liseberg och skapa ett hotell som ytterligare stärker områdets dragningskraft. Vi har många års erfarenhet av nöjda kunder i Göteborg och ser fram emot att möta en ny målgrupp med ett koncept som tilltalar i första hand privatpersoner, men också evenemangsbesökare och affärsresenärer.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Grandab Management AB är ett partnerägt bolag som grundades 2013 och som erbjuder tjänster inom asset och property management, fastighetsutveckling och strategisk affärsrådgivning. Bolagets fokus ligger på investeringar i Göteborgsregionen. För Regios räkning förvaltar Grandab fastigheter i Västra Sverige, bland annat Sisjön, Trollhättan och Mölndal. www.grandab.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com