Regio förvärvar handelsområdet Pål Jungs Hage i Nyköping

STOCKHOLM, 14 juli 2016

Sveafastigheters och Tredje AP-fondens (”AP3”) gemensamma bolag Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat fastigheten Stenbocken 1, vilken utgör externhandelsområdet Pål Jungs Hage i Nyköping.

Området som färdigställdes under 2008/2009 omfattar ca 28 000 kvm handel samt byggrätter motsvarande ytterligare cirka 10 000 kvm. Säljare är Påljungshage 1 AB och tillträde skedde 13 juli 2016.

Eric Bergström, Sveafastigheter:
”Vi är glada över förvärvet av Pål Jungs Hage som innebär att vi tar klivet in på marknaden i Nyköping. Förvärvet ligger i linje med Regios fokus som omfattar kontor och handel i växande medelstora städer och i storstädernas ytterområden. Pål Jungs Hage är en handelsplats som på senare år med tydlighet befäst sin position i marknaden. Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla fastigheten och ser möjligheter för flera starka retailaktörer att hitta en ny hemvist här.”

P&E Fastighetspartner har uppdraget att hantera fastighetsförvaltning och utveckling i enlighet med Sveafastigheters etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner).

Köparens juridiska ombud var Kilpatrick Townwsend och säljarens rådgivare var Newsec samt Hellström Advokatbyrå.

För mer information:

Eric Bergström Sveafastigheter
+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se.

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och för närvarande förvaltas fastigheter i Norden och Baltikum till ett värde om ca 10 miljarder kronor. www.sveafastigheter.se

 


wkr0006.pdf