Regio förvärvar fyra fastigheter i centrala Västerås

Fastighets AB Regio (“Regio” har förvärvat fyra fastigheter i centrala Västerås med en uthyrningsbar yta om cirka 22 000 kvm. Därmed uppnår Regio en total förvaltningsvolym i Västerås om cirka 50 000 kvm.

Regio har ingått ett ovillkorat aktieöverlåtelseavtal avseende fyra fastigheter, med övervägande del kontorslokaler, inom kvarteret Märta i centrala Västerås. Säljare är Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt (“Länsförsäkringar”), som även fortsättningsvis kommer att vara den största hyresgästen i fastigheterna. Tillträde sker den 29 november 2019.

Efter förvärvet uppgår Regios totala förvaltningsvolym i Västerås till cirka 50 000 kvm uthyrningsbar yta inom kontor och handel.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
“Det är med glädje vi meddelar att Regio har genomfört ett förvärv i centrala Västerås och därmed byggt upp en betydande fastighetsportfölj i en av Sveriges starkaste regionstäder. Regio är en långsiktig ägare och vi avser att fortsätta växa genom fler förvärv.”

Real Value Management (“RVM”) har fått uppdraget att förvalta och vidareutveckla fastigheterna i enlighet med Regios etablerade modell för lokalt förankrad förvaltning (Local Asset Management Partner).

Regios rådgivare i samband med förvärvet var Kilpatrick Townsend, PwC och PropCon.

 

Får mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

 

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgår cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Får mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com

Real Value Management (“RVM”) bildades 2013 av nuvarande ägare av bolaget, som sedan tidigare har mångårig erfarenhet av transaktioner, hyresgästrådgivning, fondverksamhet och finansiell verksamhet. RVM är ett fastighetsrådgivningsbolag som arbetar med asset management, fastighetsutveckling och redovisning i hela Sverige, med fokus på Mälardalen. För Regios räkning förvaltar RVM bland annat fastigheter i Veddesta, Södertälje, Västerås och Uppsala.
www.realvm.se

 


wkr0006.pdf