Regio förvärvar fem handelsfastigheter i Skellefteå

STOCKHOLM, 1 APRIL 2016
Sveafastigheters och Tredje AP-fondens (“AP3”) gemensamma bolag Fastighets AB Regio (“Regio”) har förvärvat fem fastigheter inom Solbackens handelsområde i Skellefteå. Säljare är Savills Investment Management och tillträde skedde 31 mars 2016.

Fastigheterna omfattar drygt 34 000 kvm moderna lokaler för externhandel, vilket i princip utgår hela Solbackens handelsområde.

Eric Bergström, Sveafastigheter:

Vi är mycket nöjda med att kunna lägga Skellefteå till kartan över Regios fastighetsbestånd. Skellefteå och övriga regionstäder i norra Sverige är mycket intressanta för Regios fortsatta expansion. Regio har sedan starten för cirka ett halvår sedan förvärvat 32 fastigheter inom handel och kontor, spridda över 12 orter från Karlskrona i söder till Skellefteå i norr.

I samband med förvärvet startar Regio ett samarbete med en ny förvaltningspartner, Herde Förvaltning, som kommer att hantera fastighetsförvaltningen i enlighet med Sveafastigheters etablerade LAMP-modell (Local Asset Management Partner).

För mer information:
Eric Bergström
Sveafastigheter
+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (“AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med hög och stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgår cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2015 uppgick till 304 398 miljoner kronor. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och för närvarande förvaltas fastigheter i Norden och Baltikum till ett värde om ca 10 miljarder kronor. www.sveafastigheter.se

 


wkr0006.pdf