Regio förvärvar fastighetsportfölj i Uppsala

Stockholm den 28 april 2020
Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat en portfölj med fyra fastigheter i stadsdelen Fyrislund i Uppsala.

Regio har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende fyra fastigheter med kontors- och verksamhetslokaler i Uppsala. Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 11 500 kvm, med möjlighet att utveckla ytterligare byggrätter inom fastigheterna.

Portföljen har förvärvats genom två separata affärer. Fastigheten Gnista 6:3 förvärvades av Mellansvenska Logistiktransporter AB (”MLT”) och tillträddes i mitten av april i år. Fastigheten är under utvecklande till nytt huvudkontor för MLT.

Säljare till övriga fastigheter i portföljen är det Uppsalabaserade fastighetsutvecklings- och förvaltningsbolaget Reimnor. Fastigheten Danmarks-Säby 12:3 tillträddes av Regio i mitten av mars. Danmarks-Kumla 14:3 och Gnista 6:1, som båda är under uppförande, tillträds senare under 2020 efter färdigställande.

I samband med förvärven har Regio startat ett samarbete med Reimnor som lokal förvaltningspartner enligt Regios LAMP-modell. Reimnor, som blir delägare i portföljen, kommer att förvalta och vidareutveckla portföljen framåt.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Från Regios sida är vi glada över att utöka vårt fastighetsbestånd i Uppsala och samtidigt hälsa Reimnor välkommen som ny lokal förvaltningspartner. Vi letar kontinuerligt efter ytterligare investeringsmöjligheter inom våra utvalda marknader och avsikten är att fortsätta växa den nu förvärvade portföljen.”

Efter förvärvet uppgår Regios totala förvaltningsvolym i Uppsala till cirka 45 000 kvm uthyrningsbar area.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Mellansvenska Logistiktransporter AB
Läs mer om MLT på www.mltab.se

Reimnor är ett familjebolag som grundades år 2010 av familjerna Falk och Magnusson. Sedan bildandet har bolaget haft ett gediget fokus på industri- och verksamhetslokaler i Uppsala och Mälardalen. Personerna bakom Reimnor har mångårig erfarenhet från fastighetsförvaltning, utveckling och byggande, vilket applicerats på verksamheten för att optimera byggprocessen och fastighetsförvaltningen. www.reimnor.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com