Regio förvärvar fastighet med utvecklingspotential i Järfälla

STOCKHOLM, 19 december 2016

Sveafastigheters och Tredje AP-fondens (”AP3”) gemensamma bolag Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat en fastighet i Järfälla av Stendörren Fastigheter. Fastigheten är en vakant kontorsbyggnad om ca 18 000 kvm, belägen inom området Veddesta där Järfälla kommun planerar för en ny stadsdel med utveckling av bostäder, kontor och stadsrelaterad service.

Kommunens planer för området omfattar 20 000 nya bostäder inom de närmaste 15 åren. Störst bland utvecklingsområdena är Veddesta, dit uppgången för en ny tunnelbanesträckning påbörjas inom ett par år. Området kommer inom närtid att bindas samman med Barkarbyområdet där det planeras för högskola, forskning och ytterligare bostäder.

Eric Bergström, Sveafastigheter:
”Veddesta är ett enormt spännande område inom det expansiva Järfälla och vi är mycket glada över att få vara en del av utvecklingen i området. Vi tänker oss en förädling av fastigheten och ett förändrat användningsområde, t.ex. till skolverksamhet vilket kommer att behövas i den nya stadsdelen. Närområdets utvecklingsplaner för sjukhus, bostäder, handel och kontor passar väl med Regios strategi att finnas i regionstädernas tillväxtområden.”

REAL Value Management har biträtt köparen under processen och kommer att fortsätta som lokal partner avseende förvaltning och utveckling av fastigheten, i enlighet med den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner).

För mer information:

Eric Bergström

Sveafastigheter
+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.  Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och är en del av Brunswick Real Estate www.sveafastigheter.se, www.brunswiclrealestate.com

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.  Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och är en del av Brunswick Real Estate
www.sveafastigheter.se, www.brunswiclrealestate.com

 


wkr0006.pdf