Regio förvärvar en industrifastighet om 42 500 kvm i Norrköping

Fastighets AB Regio (”Regio”) och ED förvärvar en industrifastighet om 42 500 kvm i Norrköping. Fastigheten är belägen i ett utmärkt läge för verksamhetslokaler, precis invid den nya avfarten från E4:an. Säljare är ett privat investmentbolag och tillträde sker den 15 november.

Fastigheten Regulatorn 4 är det första förvärvet som genomförs inom samarbetet mellan Regio och ED. I juni kommunicerades marktilldelningen av Triangeln i centrala Norrköping, vilken nu kompletteras med ett fastighetsförvärv med verksamhetslokaler för industri, lager och logistik.

Eric Bergström, VD Regio säger:
”Det är jättekul att få möjlighet till ännu en attraktiv fastighetsinvestering i Norrköping och därmed befästa Regio som aktör på marknaden. Vi håller ögonen öppna för ytterligare förvärv och ser fram emot att utveckla relationen vidare med vår lokala partner ED och Norrköpings kommun.”

Eddy Demir, VD ED säger:
”Från ED ser vi mycket positivt på att kombinera vår lokala expertis med Regios erfarenhet av förvaltning och fastighetsutveckling från andra regionstäder. Vi planerar för ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete och ser goda utvecklingsmöjligheter för fastigheten.”

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e:
eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

ED är en byggkoncern med över 20 års erfarenhet av produktion och fastighetsägande. ED är en ledande byggaktör i Mellansverige som arbetar med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer med ett stort ansvars avseende social hållbarhetsutveckling inom byggindustrin. www.edbygg.se

Tredje AP-fonden (”AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. För mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com