Regio förvärvar åtta fastigheter i Uppsala och Södertälje

Sveafastigheters och Tredje AP-fondens (“AP3”) gemensamma bolag Fastighets AB Regio (“Regio”) har förvärvat en portfölj om åtta fastigheter i Uppsala och Södertälje. Fastigheterna omfattar totalt närmre 38 000 kvm varav majoriteten är handel- och kontorslokaler. Säljare är Aberdeen Fastighetsfond Sverige och tillträde skedde 1 februari 2016. De fyra fastigheterna i Södertälje är centralt belägna utmed gågatan. Fastigheterna i Uppsala är belägna i handelsområdet Boländerna, Fyrislund samt centralt i staden.

Eric Bergström, Sveafastigheter:
“De nu förvärvade fastigheterna stämmer väl överens med Regios strategi att investera i handel och kontor i växande städer i Sverige. Vi är nöjda över att addera kompletterande fastigheter till det befintliga beståndet i Uppsala och samtidigt ta ett kliv in i Södertälje som är en ny och intressant marknad för oss.”

För mer information:
Eric Bergström
Partner Sveafastigheter
+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med hög och stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och för närvarande förvaltas fastigheter i Norden och Baltikum till ett värde om ca 10 miljarder kronor. www.sveafastigheter.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2015 uppgick till 304 398 miljoner kronor. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se.

 


wkr0006.pdf