Regio fortsätter att växa i Göteborgsregionen

STOCKHOLM, den 9 november 2018
Fastighets AB Regio (“Regio”) har förvärvat elva fastigheter med en total uthyrbar area om 38 000 kvadratmeter i Sisjön, ett handels- och verksamhetsområde beläget söder om centrala Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter AB (“Alaska Fastigheter”).

Regio har ingått ett ovillkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av en portfölj om elva fastigheter i Sisjön, Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter. Portföljen omfattar en uthyrbar area om 38 000 kvadratmeter och består till största del av kontors- och verksamhetslokaler. Sisjön är ett handels- och verksamhetsområde beläget cirka 10 kilometer söder om centrala Göteborg och är tillsammans med angränsande Högsbo ett av Göteborgs Stads större områden för stadsutveckling. Tillträde sker den 30 november 2018.

Förvärvet är Regios tredje i Göteborgsregionen under 2018 och totalt har bolaget under året förvärvat 60 000 kvadratmeter, huvudsakligen kontor. Grandab Management AB har, i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, erhållit uppdraget att hantera fastigheterna i Sisjön och ansvarar även för förvaltningen av Regios övriga tillgångar i Göteborgsregionen.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
Det är med glädje vi meddelar att Regio har genomfört årets tredje förvärv i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Med förvärvet i Sisjön har bolaget byggt upp en attraktiv och betydande fastighetsportfölj i Göteborg och vi avser att fortsätta växa. Därtill har Sisjön en stor utvecklingspotential och vi ser fram emot att få arbeta vidare med ett samlat bestånd i ett starkt område vi tror på.”

Jörgen Persson, medgrundare Alaska Fastigheter, säger:
Alaska Fastigheter väkomnar Regio till Sisjön och vi ser fram mot ett gott samarbete, där vi som goda grannar fortsätter att utveckla Sisjön. Göteborgs Stads önskan om ökad stadsutveckling stämmer väl överens med både Regios och Alaskas intentioner får framtiden. Sisjön är ett av Sveriges hetaste handelsområden med ett mycket stort bostadsbyggande i dess absoluta närhet.”

Regios rådgivare i samband med transaktionen var Vinge och PwC. Alaska Fastigheters rådgivare i samband med transaktionen var Panreal och Werks Advokater.

För mer information vänligen kontakta: 

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com