Regio fortsätter att växa genom ytterligare förvärv


STOCKHOLM, 19 april 2018 

Fastighets AB Regio (”Regio”) har under 2018 genom tre enskilda affärer förvärvat tre kontors- och handelsfastigheter med en uthyrbar area om totalt ca 35 000 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan

Regio har under perioden januari till april 2018 genomfört förvärv av tre fastigheter med en total uthyrbar area om ca 35 000 kvm kontor och handel. Till följd av förvärven passerar Regios portfölj ett fastighetsvärde om 5 miljarder kronor, vilket är fördelat på ett femtiotal fastigheter om totalt ca 304 000 kvm.

Regio fortsätter arbetet med att bygga en attraktiv kontorsportfölj i starka mikrolägen i Göteborgsregionen och stärker genom två av förvärven sin närvaro i regionen. Från Platzer Fastigheter har bolaget förvärvat en kontorsfastighet om ca 13 800 kvm i Långedrag, knappt sju kilometer utanför centrala Göteborg. Regio har även förvärvat en kontors- och lagerfastighet belägen om ca 5 800 kvm i företagsområdet Högsbo-Sisjön, vilket är ett av kommunens prioriterade områden för stadsutveckling. 

Det tredje förvärvet omfattar en utvecklingsfastighet belägen i Överby handelsplats i Trollhättan. Överby är ett område med en tydlig tillväxtplan, vilket passar Regios strategi. Säljarna PEAB och P&E Fastighetspartner svarar tillsammans för färdigställandet av projektet. Den färdigutvecklade fastigheten kommer att omfatta ca 15 200 kvm och är fullt uthyrd till blandandra Citygross, Elgiganten och ÖoB. Inflyttning för hyresgästerna bedöms kunna ske i slutet av oktober 2018. 

Fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheterna kommer att ske i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner). Grandab har fått uppdraget att hantera fastigheterna i Göteborg och P&E Fastighetspartner fortsätter att förvaltafastigheten i Överby.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio säger: 
”Sedan starten 2015 har Regio framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydligt etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden. Samtliga förvärv går väl i linje med vår affärsidé både när det gäller fastigheternas läge och hyresprofil.” 

För mer information vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate Investment Management
t: +46 8 545 075 05 
e:eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Fastighets AB Regio (Regio) äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. 

www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate Investment Management är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com