Regio avyttrar fastighet i centrala Skövde

Stockholm, den 20 december 2019
Fastighets AB Regio (“Regio”) har avyttrat en fastighet invid Hertig Johans Torg i Skövde.

Fastigheten Boktryckaren 2, som är upplåten med tomträtt, består av drygt 7 600 kvm uthyrningsbar area samt ett parkeringsgarage om cirka 14 400 kvm. Den förvärvades av Regio i september 2015 som del av en större portföljaffär med Akelius. Regio har sedan dess arbetat aktivt med vidareförädling av fastigheten, som vid försäljningstillfället är fullt uthyrd.

I och med försäljningen lämnar Regio Skövde kommun och fokuserar istället sin fortsatta tillväxt på större regionstäder.

Köparen, Erik Hemberg Fastighets AB, är del av en företagsgrupp som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

Erik Hemberg Fastighets AB är del av en företagsgrupp som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Sverige. Mer information återfinns på www.ehfab.se

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare. www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (“AP3”) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgår cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Får mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London. www.brunswickrealestate.com

 


wkr0006.pdf