Nyuthyrningar om 4 000 kvm för Regio i Södra Porten

Fastighets AB Regio (”Regio”) och Grandab Management AB (”Grandab”) fortsätter utvecklingen av Södra Porten i Mölndal med nyuthyrning av cirka 4 000 kvm kontor samt omförhandling av hyresavtal motsvarande cirka 2 000 kvm. Regio förvärvade de ingående fastigheterna om sammanlagt 80 000 kvm för ett år sedan med avsikt att utveckla ett modernt och flexibelt kontorserbjudande.

Södra Porten består av 13 byggnader med en total area om 80 000 kvm, inkluderande 12 000 kvm som är under utveckling och beräknas vara färdigställda under början av 2023. I utvecklingsplanerna ingår ett vidareutvecklat serviceerbjudande med bland annat delningstjänster för mötesrum och mobilitetslösningar med laddstolpar, hyrcyklar och tempererade cykelrum. Gatuplanet avses att öppnas upp för nya verksamheter så att områdets aktiva timmar ökar.

Hyresavtalen avser lokaler för väletablerade hyresgäster som Schneider Electric, Västra Götalandsregionen, Thorlabs Sweden AB och Stanley Black & Decker.

Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Vi är glada över att få hälsa Schneider Electric välkomna och att få utökat förtroende av redan befintliga hyresgäster. Våra ledord för området är flexibla lokaler i en trygg miljö, kompletterat med ett starkt service- och tjänsteutbud. En bra sammansättning av hyresgäster är viktig för ett levande område och uthyrningsarbetet är därför ett viktigt steg i stadsutvecklingen. Känns väldigt kul att starta vårt arbete i Södra Porten med hyresavtal motsvarande 6 000 kvm.”