Med anledning av covid-19

Covid-19 (Corona) påverkar individer och branscher på ett sätt som vi inte tidigare har varit med om i Sverige. I dagsläget är det omöjligt att förutspå omfattningen av denna påverkan, men vi arbetar för att vi gemensamt ska komma så lindrigt undan som möjligt.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp inom Regio och följer noggrant utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Våra LAMPs (lokala förvaltningspartners) för en dialog med hyresgästerna på respektive ort för att kartlägga påverkan och åtgärder. Tillsammans gör vi sedan bedömningar om hur vi ska agera inom varje enskild ort och fastighet.

Vi ber att alla våra hyresgäster, besökare, entreprenörer och leverantörer följer Folkhälsomyndighetens råd om begränsning av smitta relaterad till covid-19. Från Regios håll gör vi detsamma.

Om du är hyresgäst och har frågor eller funderingar så ska du vända dig till din lokala kontaktperson. Gå in på LAMP-modellen så hittar du kontaktuppgifter till rätt LAMP-organisation. Vi är tacksamma om ni hör av er vid eventuell stängning av kontor eller annan lokal – då kan vi justera ventilation och annan teknik för att minska resursförbrukningen.

Eric Bergström, VD Regio