Södertälje

Saturnus 5, Södertälje

Fastighetsbestånd
Kategori: Kontor/Handel/Bostad/Övrigt
Area: ca 15 000 kvm
LAMP: Real Value Management

Miljöprojekt
Var: Luna, Södertälje
Vad: Uppgradering av värme- och
ventilationsteknik och grön fjärrvärme
Resultat: 40 % värmereducering,
30 % elreducering och årlig
reducering av CO2e om 19 ton