Kalmar

Baronen Köpcentrum, Kalmar 

Fastighetsbestånd
Kategori: Kontor/Handel/Övrigt
Area: ca 22 000 kvm
LAMP: P&E Fastighetspartner

Social hållbarhet
Var: Baronen, Kalmar
Vad: Gratis julshower samt donationer
av kläder och julklappar under
adventshelgerna för ekonomiskt
utsatta barnfamiljer
Resultat: 1500 besökare, 200 skänkta
julklappar och 50 skänkta plagg