Göteborg

Fastighetsbestånd
Kategori: Handel/Kontor/Övrigt
Area: ca 57 000 kvm
LAMP: Grandab

Miljöprojekt
Var: Älvsborg, Göteborg
Vad: Uppgradering av ventilationsteknik och
optimering av styrsystem
Resultat: 20 % energireducering och
reducering av CO2e om 25 ton