Mälarstaden Asset Management

Mälarstaden Asset Management etablerades 2018. Bolaget erbjuder fastighetsägare en hållbar tillgångsförvaltning genom fokus på en långsiktig kunddialog, en resurseffektiv förvaltning och värdeskapande utvecklingsprojekt. Mälarstaden AM har sin bas i Eskilstuna och sysselsätter i dagsläget fyra medarbetare. Åt Regio förvaltar Mälarstaden 20 centralt belägna kontorsfastigheter.

Region/orter: Eskilstuna
Kontakt via e-mail: Pontus Rode
Kontakt via telefon: +46 70 585 00 45