Bällstaudde Fastigheter AB

Bällstaudde Fastigheter AB ingår i Bällstaudde-gruppen och ägs gemensamt av Bällstaudde Förvaltning AB (med ägarna Mats och Elisabeth Odell) och Jörgen Olofsson Fastigheter AB (med ägaren Jörgen Olofsson). Ägarna har sedan mer än 40 år tillbaka utvecklat och förvaltat såväl kommersiella lokaler som bostadsfastigheter. Jörgen Olofsson har mångårig erfarenhet av förvaltning, bland annat som affärsområdesschef på AP-fastigheter. Bällstaudde utför i dagsläget såväl bostadsprojekt som utveckling av kommersiella fastigheter och LSS-boenden. Åt Regio förvaltar Bällstaudde Fastigheter AB handelshuset Sigma i Västerås samt kommersiella fastigheter i Östersund.

Region: Mälarregionen (Västerås, Östersund)

Kontakt via e-mail: Jörgen Olofsson
Kontakt via telefon: +46 70 968 16 65

Kontakt via e-mail: Ia Odell-Balkeståhl
Kontakt via telefon: +46 70 963 39 73