Om Regio

Vår affärsidé är att skapa en stabil avkastning till våra ägare genom långsiktigt och aktivt ägande av kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Regios värderingar bottnar i långsiktighet och hållbarhet med särskild hänsyn till miljö och etik.

Regios strategi är att arbeta för ett värdeskapande genom en aktiv förvaltning av sina fastigheter. För oss innebär en aktiv förvaltning att vi arbetar med värdehöjande fastighetsförvaltning och att vi har en nära kontakt med våra hyresgäster. Förvaltningen sker därför med hjälp av lokala samarbetspartners, LAMP (local asset management partner).

Idag äger Regio en omfattande portfölj med fastigheter belägna i ett antal av Sveriges större regionstäder. Regios ambition är att bidra till utvecklingen av kommunerna där vi äger fastigheter. Det gör vi genom att samarbeta med kommunen och andra lokala fastighetsägare.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio

Fastighets AB Regio (”Regio”) bildades 2015. Bolaget majoritetägs av Tredje AP-fonden och förvaltas av Brunswick Real Estate. Regios styrelse är sammansatt med representanter från ägarna av bolaget, samt en extern ledamot.

VD för Regio är Eric Bergström, som har 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning i både Sverige och Finland. Eric har tidigare arbetat på bland annat Vasakronan, KPMG och Amplion. Han är även en av skaparna av Regios förvaltningsmodell, LAMP-modellen.