LAMP-modellen

Lokal närvaro genom LAMP-modellen

Regio arbetar enligt Brunswicks välbeprövade LAMP-modell, vilken innebär att förvaltningen av våra fastigheter sker i samverkan med lokala samarbetspartners. En LAMP (local asset management partner) är en långsiktig fastighetsförvaltare som kännetecknas av lokal kännedom, lång erfarenhet och relevant kompetens. Modellen möjliggör en lokal förvaltning nära fastigheten, hyresgästerna och marknaden vilket är nyckeln till aktiv och framgångsrik förvaltning. Våra LAMPs är även medinvesterare i de fastigheter och projekt som de förvaltar.

Eftersom Regio är en lånsiktig aktör är vår ambition även att bidra positivt till den utveckling som sker i de kommuner Regio äger fastigheter. Tillsammans med våra LAMPs för vi gärna en dialog med andra lokala fastighetsägare och kommuner om nya och intressanta projekt.

Idag har Regio fem stycken aktiva LAMPs i Sverige. Du kan läsa mer om dessa nedan.

Mälarstaden Asset Management

Eskilstuna Läs mer

P&E Fastighetspartner

Borlänge, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Nyköping, Trollhättan, Örebro Läs mer

Grandab Management

Sisjön, Halmstad, Mölndal, Skövde, Trollhättan Läs mer

REAL Value Management

Järfälla, Södertälje, Uppsala, Västerås Läs mer

Bällstaudde Fastigheter AB

Västerås, Östersund Läs mer

Herde Förvaltning

Skellefteå, Umeå Läs mer