Kontakt

FASTIGHETS AB REGIO

För frågor gällande bolaget, eventuella samarbeten och press: kontakt@regiofastigheter.se

 

FÖRVALTNING

För frågor gällande våra fastigheter, kontakta din lokala förvaltare.

 

FELANMÄLNINGAR

Vid frågor som avser felanmälningar, vänligen kontakta din tekniska förvaltare.